Pro Vaši jistotu

Potrubní systémy Geberit

Životně důležité rozvody pro moderní budovy
Moderní budova funguje jako složitý organismus, který musí být zásobován mimo jiné vodou, teplem a energiemi. Geberit nabízí řešení, která její funkce udržují spolehlivě a trvale.

Základní funkce v dobrých rukách
Vnitřní vodovod, vytápění, plyn, průmyslové aplikace, sprinklery a další: Potrubní systémy Geberit pro obytné budovy a průmyslová a veřejná zařízení zaručují, že životní funkce budov a průmyslových objektů budou fungovat správně a se spolehlivostí, kterou od nás naši zákazníci očekávají.


Pitná voda: naše nejcennější surovina

Pitná voda je naší nejvzácnější surovinou. Potřebujeme ji pro udržení samotného života i pro osobní hygienu. Musí splňovat nejpřísnější požadavky na kvalitu a podle toho je i důkladně monitorována. Se systémy vyrobenými v Evropě Geberit zaručuje, že kvalita vody v budově bude udržena na stejné úrovni, na jaké byla, když voda opustila veřejný rozvod. Geberit know-how - shrnutí mnoha desetiletí zkušeností a neustálého vývoje v interních odděleních pro výzkum a vývoj - zaručuje, že instalatéři, projektanti ZTI, provozovatelé a majitelé budov budou mít k dispozici moderní řešení, které bude vždy v souladu s nejnovějšími normami a předpisy.

Získejte více informací o potrubních systémech Geberit pro pitnou voduVytápění: rychlá, spolehlivá a úsporná montáž

Potrubní systémy pro vytápění musí splňovat alespoň dva základní požadavky: Musí být spolehlivě těsné a musí se snadno instalovat. Potrubní systémy Geberit toho dokáží ještě více, protože neustále pracujeme na zlepšeních a nových řešeních, která by mohli instalatéři použít tak, aby montáž systému vytápění byla ještě rychlejší a snazší a oni byli ekonomicky úspěšnější.

Získejte více informací o potrubních systémech Geberit pro vytápěníPlyn: maximální bezpečnost je prvořadá

I když rozvody plynu tvoří jen malou část potrubí v budovách, hrají velmi důležitou roli, protože požadavky na bezpečnost potrubí, přes které proudí hořlavý plyn a výbušný zdroj energie, jsou velmi vysoké. Potrubní systémy Geberit pro plyn proto podléhají obzvlášť přísným kontrolám kvality, každá armatura je přezkoušena individuálně v několika přísných zkouškách těsnosti.

Získejte více informací o potrubních systémech Geberit pro plynPrůmyslové závody: potrubní systémy šité na míru

Použití průmyslových potrubních rozvodů je tak rozmanité a četné, jako oblasti, ve kterých se používají. Od strojírenství po automobilový průmysl, od výstavby lodí po farmaceutický a potravinářský průmysl - sortiment Geberit nabízí praktická řešení pro páru, provozní vodu, zásady, kyseliny i jiná média.

Získejte více informací o potrubních systémech Geberit pro průmyslové závodySprinklery: uhasí oheň dříve, než se rozšíří

Stabilní hasicí zařízení a sprinklerové systémy jsou navrženy tak, aby uhasily požár a zabránily jeho šíření, nebo aby udržely požár pod kontrolou do té doby, než ho bude moci snadno uhasit jinými prostředky. Lisované systémy Geberit Mapress jsou schváleny pro širokou škálu sprinklerových systémů a potrubí pro hasicí vodu, a proto splňují vysoké požadavky certifikačních orgánů VdS, FM a také předpisů DIN a různých mezinárodních certifikačních organizací.

Získejte více informací o potrubních systémech Geberit pro sprinklery a hasicí potrubí