Podmínky používání mobilních aplikací Geberit a služeb IoT

Podmínky použití popisují podmínky pro používání mobilních aplikací Geberit (“mobilní aplikace“) a služeb IoT.

Pojmy

 • B2C – Business to Consumer; aplikace a služby, které se zaměřují na soukromé zákazníky
 • B2B – Business to Business; aplikace a služby, které se zaměřují na firemní zákazníky
 • IoT – Internet věcí; technologie propojení počítačových zařízení zabudovaných v běžných předmětech prostřednictvím internetu, což jim umožňuje odesílat a přijímat data
 • Služba IoT - Geberit IoT služba, tj. služba/aplikace Geberit, která spoléhá na technologii IoT
 • Mobilní aplikace – Mobilní aplikace Geberit, tj. aplikace od společnosti Geberit pro použití na mobilních koncových zařízeních
 • CRM Customer Relationship Management – databáze pro hlavní data zákazníků
 • Geberit ID – Účet/přihlášení pro aplikace a webové stránky Geberit
 • Bluetooth – Bezdrátová komunikační technologie. Značka Bluetooth® a její loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jsou licencovány společností Geberit
 • Geberit AquaClean – Sprchovací toalety Geberit
 • Geberit Gateway - Brána společnosti Geberit, která komunikuje a propojuje produkty a senzory Geberit a poskytuje rozhraní pro další systémy, jako je například systém automatizace budov nebo cloudové služby
 • Geberit Connect - Štítek označující produkty Geberit, které lze připojit ke Gateway Geberit (například ovládání splachování WC a pisoárů, vodovodních baterií a hygienického proplachování)
 • Výrobek Geberit - například sprchovací toalety, ovládání splachování WC a pisoárů, vodovodní baterie nebo hygienické proplachování

Verze: červenec 2023

Změny oproti předchozí verzi tohoto dokumentu (leden 2021):

 • Přidán seznam změn oproti předchozí verzi tohoto dokumentu
 • Aktualizován oddíl II (Rozsah služeb):
 • Aktualizován seznam služeb a jejich popis (například přidány informace o vzdálené podpoře Geberit Connect a Geberit Gateway)
 • Přidány informace o dostupnosti v konkrétní zemi a výběru země, o mechanismech aktualizace softwaru a firmwaru a o Geberit ID
 • Aktualizována sekce III (Povinnosti Uživatele) týkající se obrázků, které jsou nahrány prostřednictvím mobilní aplikace Geberit Pro
 • Odstraněny zastaralé sekce o kompatibilních produktových skupinách a použití externích knihoven
 • Aktualizován Slovníček pojmů a odkaz na Zásady ochrany osobních údajů