Lidé ve společnosti GeberitCo nabízíme

Naše vize

Zaměstnanci Geberit Employees sdílí společné hodnoty

Chceme spolu postupovat stejným směrem a dosahovat vynikajících výsledků.

Abychom toho dosáhli, máme:

  • společný cíl
  • hodnoty, které formují kulturu naší společnosti dnes i v budoucnu

Každodenní život

Zaměstnanci Geberit se orientují na společně budované hodnoty

Naše chování definuje:

  • důvěra
  • vzájemný respekt
  • otevřená a upřímná komunikace.

To si vyžaduje záštitu, pravidla, normu, která je stejně závazná pro všechny zaměstnance po celém světě. Kodex chování  (586 KB) společnosti Geberit definuje všechna důležitá pravidla.

Lidé ve společnosti Geberit

Zaměstnanec společnosti Geberit

Naše motivace spočívá v dosahovaní výjimečných výsledků. Je nás více než 12 000 zaměstnanců ve více než 40 zemích po celém světe, kteří spolupracují pro dosažení úspěchu.

Najdete mezi námi:

  • odborníky v dané oblasti, kteří přinášejí nápady a mají vysokou míru odbornosti;
  • šikovné managery, kteří podporují a motivují;
  • ambiciózní absolventy, kteří chtějí být součástí mezinárodního prostředí;
  • stážisty, kteří u nás rozvíjejí svůj talent.