GEBERIT AQUACLEANPROGRAM PRO ZAMĚSTNANCE A RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY

REGISTRACE SPRCHOVACÍHO ZAŘÍZENÍ GEBERIT AQUACLEAN A BEZPLATNÉ PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY O JEDEN ROK

Vyplněním registrace se automaticky nastavuje i prodloužená záruka pro vaše zařízení Geberit AquaClean. V případě materiálových nebo výrobních vad ve třetím roce záruční doby dodá společnost Geberit bezplatně náhradní díly, pokud instalaci a uvedení výrobku do provozu provedla odborná instalatérská firma. Za tímto účelem vyplňte do 60 pracovních dnů od obdržení daňového dokladu (faktury).

Vaše osobní údaje

Oslovení*
Jméno*

Příjmení*

Instalační firma

Ulice a číslo domu*

Poštovní směrovací číslo*

Město*

E-mail*

Telefonní číslo

Použití k soukromým účelům?*

Údaje k vašemu modelu

Den instalace*
Číslo série*

Údaje o instalatérovi

Firma*

Jméno

Příjmení

Ulice*

Poštovní směrovací číslo*

Město*

Vaše údaje shromažďujeme k servisním účelům a neposkytujeme je třetím stranám.

E-mailovou adresu, kterou jste dříve sdělili, společnost Geberit spol. s r.o. použije, aby Vás v budoucnu e-mailem informovala o svých vlastních podobných nabídkách. Proti tomuto použití můžete u společnosti Geberit spol. s r.o. kdykoli vznést námitku, zejména prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tzv. impresu, aniž by Vám vznikly jiné náklady než náklady na přenos podle základních tarifů.