Zásady ochrany osobních údajů pro aplikace Geberit a služby IoT

Změny oproti předchozí verzi tohoto dokumentu jsou uvedeny na konci dokumentu.

2 Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

2.1 Správcem aplikace a správcem odpovědným za zpracování Vašich osobních údajů je Geberit Verwaltungs AG, Schachenstrasse 77, 8645 Rapperswil-Jona, Švýcarsko.

2.2 Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů lze zastihnout e-mailem na adrese dataprotection@geberit.com nebo na výše uvedené poštovní adrese.

3 Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Tato část obsahuje další informace o tom, které osobní údaje od Vás shromažďujeme a jak je zpracováváme:

3.1 Informace shromážděné při stahování

Při stahování aplikace jsou některé základní informace předávané vybranému obchodu s aplikacemi (Google Play nebo Apple App Store). Tyto informace zahrnují Vaše uživatelské jméno, e-mailovou adresu, číslo zákaznického účtu, čas stahování, platební údaje (je-li to vhodné) a individuální identifikační číslo koncového zařízení. Vzhledem k tomu, že tyto údaje jsou zpracovávány výhradně prostřednictvím příslušného obchodu s aplikacemi, způsob, jakým jsou zpracovávány, je mimo naši kontrolu. Při prvním stažení aplikace Vás také žádáme, abyste uvedli zemi, ve které ji hodláte používat, abychom mohli nabízet vaše služby v příslušném jazyce. Právní základ pro zpracování osobních údajů pro účel uvedený v tomto bodě je čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Bez těchto informací Vám nebudeme moci nabídnout přístup k aplikaci ve vašem vlastním jazyce.

3.2 Informace shromažďované automaticky

Některé informace shromažďujeme automaticky, když se aplikace používá. To zahrnuje interní ID zařízení, verzi a jazyk operačního systému, rozlišení obrazovky, adresu MAC Bluetooth a dobu přístupu. Tato data neuložíme, ale jsou nám automaticky zaslány, aby vám umožnily používat aplikaci a s ní spojené funkce, zlepšit tyto funkce a výkonové charakteristiky aplikace, předcházet a eliminovat poruchy. Právním základem pro zpracování osobních údajů na výše uvedený účel je čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na základě údajů uvedených výše.

3.3 Informace shromážděné při používání aplikace

V rámci aplikace máte možnost dobrovolně odeslat údaje, které se Vás týkají. Tyto údaje zahrnují osobní údaje a jsou námi používány pro následující účely:

3.3.1 V rámci aplikace zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu vašeho titulu, jména, příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy a telefonního čísla pro následující účely:

a. Registrace sebe nebo svého zařízení Geberit (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR (dále jen „nařízení“).

b. Vytvoření žádosti o službu (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

c. Objednání spotřebního materiálu (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení.

d. Zpracování osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

3.3.2 Když aplikaci připojíte k zařízení Geberit, shromáždíme sériové číslo vašeho zařízení Geberit. Sériové číslo používáme ke kontrole, zda zařízení Geberit používáte veřejně nebo soukromě a zda jste jej u nás již zaregistrovali. V takovém případě se automaticky aktivují další možnosti provozu. Spojení mezi aplikací a zařízením Geberit je dobrovolné a na základě Vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zařízení Geberit můžete od aplikace kdykoli znovu odpojit, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování na základě souhlasu před odpojením.

3.3.3 Kromě toho mohou servisní technici uvedení do provozu společností Geberit číst anonymizovaná technická data z vašeho zařízení Geberit prostřednictvím speciální aplikace v případě servisu (jedná se o Geberit ID, jakož i o zařízení, statistické a diagnostické údaje jako model, číslo článku, sériové číslo, datum výroby, nastavení zařízení, nastavení profilu, odpočty počítadla z komponentů zařízení, historii odvápnění, historii chyb). To lze provést na místě nebo prostřednictvím vzdálené služby, během které je čteno sériové číslo Vašeho zařízení Geberit. Tyto technické údaje požadujeme, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a zlepšovat náš rozsah služeb prostřednictvím anonymizovaných analýz dat. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.

3.3.4 Spolu s dalšími společnostmi spojenými se skupinou Geberit používáme Vaše údaje také pro reklamní účely, zejména poštou nebo formou e-mailových zpravodajů, zákaznických průzkumů nebo jiných forem kontaktů (jako je textová zpráva nebo telefon), pokud chcete, abychom vás tímto způsobem kontaktovali. Právním základem pro zpracování osobních údajů pro marketingové účely je čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení. V případě, že společnost Geberit poskytla službu nebo prodala zboží již existujícím zákazníkům, zpracování osobních údajů pro účely marketingu se uskuteční na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Chcete-li získat další informace, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů. Proti použití Vašich údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku. Podrobnosti o Vašem právu vznést námitky naleznete v části 5.4 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Svůj souhlas máte právo kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost jakéhokoli zpracování údajů, které bylo provedeno na základě získaného souhlasu.

3.4 Aplikace používá jeden nebo více z následujících nástrojů a technologií

3.4.1 Microsoft App Center Analytics

Naše aplikace používá technologie z Microsoft Analytics App Center (Microsoft Corporation, One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 USA; “Microsoft“) s různými funkcemi (“Microsoft Analytics“). Microsoft Analytics umožňuje analyzovat, jak se naše služby v aplikace služba používají. Zaznamenává anonymní informace při používání aplikace a odesílá ji společnosti Microsoft, kde jsou poté uložena. Microsoft tyto informace používá k vyhodnocení toho, jak se naše aplikace používá, a k poskytování dalších služeb spojených s používáním aplikací. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Sdílení dat o aktivitách se společností Microsoft můžete zastavit pomocí deaktivace “Odeslat analytická data“.

4 Sdílení Vašich osobních údajů s třetími stranami

Vaše osobní údaje nebudou sdíleny s třetími stranami. Jediné výjimky z toho platí v následujících případech:

4.1 Orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné moci a finanční společnosti

V případě potřeby za účelem prošetření nezákonného využívání našich služeb nebo pro účely trestního stíhání budou osobní údaje sděleny příslušným orgánům činným v trestním řízení, případně jakýmkoli třetím stranám. K tomuto postupu však dojde pouze tehdy, existují-li konkrétní důkazy o protiprávním jednání nebo zneužití. V takových případech mohou být Vaše údaje sdíleny také v případě, že je to nezbytné pro splnění podmínek použití nebo jiných dohod. Na požádání jsme také ze zákona povinni sdělit údaje určitým orgánům veřejné moci, jako jsou donucovací orgány, orgány, které trestají trestné činy, a finančním orgánům. Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení. Pokud požadujete další informace, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.

4.2 Přidružené společnosti v rámci skupiny Geberit

Osobní údaje jsou poskytovány příslušným místním prodejcem spojeným se skupinou Geberit, abychom zajistili, že můžeme zákazníkům Geberit poskytnout optimální podporu prodeje v každé příslušné zemi. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení. Pokud potřebujete další informace, které se týkají zpracovávání na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, kontaktujte nás pomocí výše uvedených informací.

4.3 Smluvní zpracovatelé údajů

Sdružujeme se na smluvně vázaných společnostech třetích stran a externích poskytovatelích služeb (označované jako “zpracovatelé“) za účelem poskytování našich služeb. V takových případech budou s těmito zpracovateli sdíleny osobní údaje, aby mohli pokračovat v poskytování svých služeb. Zpracovatelé byli pečlivě vybráni námi a podrobeni pravidelným auditům. Zpracovatelé mohou údaje používat pouze pro účely stanovené námi. Kromě toho jsou smluvně povinni zpracovávat Vaše osobní údaje výhradně v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Konkrétně služby následujících zpracovatelů:

1. Další společnosti Geberit využívají pro účely centralizované správy zákazníků a zpracování objednávek (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).
2. Jiné společnosti Geberit za účelem poskytování centralizovaných IT služeb ostatním společnostem ve skupině (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).
3. Poskytovatelé cloud computingu, kteří zpracovává vybraná data o využití a zařízení z Vašeho koncového zařízení Geberit v rámci Evropy (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).
4. Poskytovatelé logistických služeb za účelem zasílání produktů, marketingových materiálů nebo jiných položek, které jste si u nás objednali (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).
5. Poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování všech plateb od Vás k nám nebo naopak (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení).
6. Poskytovatelé služeb pro instalační práce nebo po prodeji (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).
7. Poskytovatelé služeb pro distribuci newsletterů nebo provádění zákaznických průzkumů (právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení).
8. Poskytovatelé IT služeb pro hostování, provoz a podporu IoT ServicesData jsou zpracovatelům sdělovány na základě čl. 28 odst. 1 GDPR nebo alternativně na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení.

Pokud požadujete další informace, kontaktujte nás pomocí výše uvedených podrobností. Osobní údaje nejsou sdíleny mimo Evropské hospodářské společenství (s výjimkou Švýcarska).

5 Vaše práva

Jako subjekt údajů máte nárok na níže uvedená práva, pokud jde o to, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud si přejete některá z těchto práv uplatnit, zašlete nám prosím písemnou žádost pomocí výše uvedených kontaktních údajů nebo e-mail na následující adresu: dataprotection@geberit.com.

5.1 Právo na přístup

Máte právo požádat, abychom vám poskytli přístup k osobním údajům, které se vás týkají a které jsme zpracovali. Na základě Vaší žádosti vystaví správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, které se Vás týkají. Pokud jste podali žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud jste nepožádali o jiný způsob. Toto právo můžete uplatnit kdykoli v rozsahu uvedeném v článku 15 nařízení.

5.2 Právo na opravu nebo výmaz

S výhradou předpokladů uvedených v článcích 16 a 17 nařízení máte právo požádat nás o opravu nesprávných údajů nebo vymazání osobních údajů, které se vás týkají. Předpoklady stanoví právo na výmaz, zejména pokud osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány. Možnost uplatnit toto právo je omezena v souladu s čl. 17 odst. 3 nařízení, zejména v případech, kdy Vaše údaje požadujeme za účelem splnění zákonné povinnosti nebo zpracování právních nároků. Správce provede výmaz Vašich osobních údajů na základě žádosti, a to bez zbytečného odkladu poté, co vyhodnotí Vaši žádost jako opodstatněnou. S ohledem na účely zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

5.3 Právo na omezení zpracování

Máte právo požádat nás o omezení zpracování za podmínek uvedených v článku 18 nařízení. Pokud dosáhnete omezení zpracovávání podle odstavce 1, správce Vás informuje před tím, než bude omezení zpracování zrušeno.

5.4 Právo vznést námitku

V souladu s článkem 21 nařízení máte právo vznést námitku z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací a kdykoli proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají. Vaše osobní údaje již nebudeme zpracovávat, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud okolnosti nezahrnují stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoliv namítat proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud odmítáte zpracování pro účely přímého marketingu, osobní údaje se už na takové účely nesmí dále zpracovávat.

5.5 Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu za podmínek uvedených v článku 20 nařízení.

5.6 Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení předpisů, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů souvisí s vaším porušením platné ochrany údajů.

6 Vymazání Vašich údajů

Pokud byste chtěli požádat o vymazání vašich údajů, jednoduše nám pošlete e-mail na dataprotection@geberit.com. Obecně řečeno, vymažeme nebo anonymizujeme Vaše osobní údaje, jakmile již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo použili v souladu s výše uvedenými částmi. To znamená, že již nebude k dispozici pro další zpracování. Pokud požadujete další informace týkající se našich lhůt pro výmaz a uchovávání, kontaktujte nás pomocí výše uvedených údajů.

7 Změny účelu

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze pro jiné účely, než které jsou popsány, pokud tento postup vyžaduje právní ustanovení nebo pokud jste dali souhlas se změněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování pro jiné účely, než pro které jsme údaje shromáždili, Vás o těchto dalších účelech budeme informovat před dalším zpracováním údajů a poskytneme vám všechny ostatní informace, které se k tomu vztahují.

8 Automatizované individuální rozhodování nebo profilování

Nepoužíváme žádné automatizované systémy zpracování pro konkrétní rozhodnutí – včetně profilování.

9 Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Aktuální verze těchto Zásad ochrany osobních údajů je vždy k dispozici v aplikaci pod položkou nabídky Informace.

Verze: Leden 2021