ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKAZNÍKY, DODAVATELE A OBCHODNÍ PARTNERY

1 Oblast platnosti

1.1 Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás klíčovou záležitostí. Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat uživatele internetových služeb Geberit, zejména webové prezentace Geberit („webová prezentace“), jakož i zákazníky, dodavatele a jiné obchodní partnery o zpracování osobních údajů společnostmi Geberit v EU, Švýcarsku, Norsku a Spojeném království. Z tohoto důvodu se na Vás nemusí vztahovat veškeré informace zde uvedené.

1.2 Osobní údaje v oblasti těchto zásad ochrany osobních údajů jsou veškeré údaje, které se k Vám osobně vztahují, jako např. jméno, adresa a e-mailová adresa.

2 Odpovědný subjekt

2.1 Provozovatelem, a tudíž i správcem, webové prezentace Geberit, kterou jste navštívili, je společnost Geberit uvedená v zápatí příslušné webové prezentace.

2.2 Správcem zodpovědným za zpracování Vašich osobních údajů je Geberit spol. s r.o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9 – Libeň, sekretariat.cz@geberit.com.

3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.1 Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je k dispozici na adrese dataprotection@geberit.com nebo na naší poštovní adrese s dodatkem „pověřenec pro ochranu osobních údajů“.

4 Automatizované získávání a zpracování dat na webových prezentacích Geberit

4.1 Stejně jako v případě každé webové prezentace i náš server automaticky a dočasně shromažďuje údaje v serverových souborech protokolu (logfiles), které jsou přenášeny prohlížečem, pokud je tato funkce aktivována. Pokud chcete navštívit naši webovou prezentaci, nashro-máždíme následující údaje, které jsou pro nás z technického hlediska nezbytné, aby bylo možné webovou prezentaci zobrazit a zajistit její stabilitu a bezpečnost:

 • IP adresa poptávajícího počítače
 • souborový požadavek klienta
 • stavový kód http
 • internetová stránka, z níž nás navštěvujete (tzv. Referrer URL),
 • čas serverové poptávky
 • typ a verze prohlížeče
 • použitý operační systém poptávajícího počítače

4.2 K osobnímu vyhodnocení těchto údajů o serveru a souborech protokolu nedochází. V případě, že výše popsané informace obsahují osobní údaje (zejména IP adresu), bude shromažďování dat založené na právním základu čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Náš oprávněný zájem spočívá v tom, abychom zajistili řádné fungování našich webových prezentací. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na kontaktní údaje uvedené v bodě 2. Shromažďování výše uvedených údajů je potřebné pro účely zajišťování funkcí naší webové prezentace.4.3 Naše webové prezentace využívají níže popsané nástroje a technologie. V případě, že si jejich využití nepřejete, sdělíme Vám u daného nástroje různé možnosti a způsoby nastavení, jak jejich využití zabránit.4.4 Google Analytics

 • 4.4.1 Naše webové prezentace využívají Google Analytics, službu pro analýzu webových stránek společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; dále jen jako „Google“). Využití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics”;. Tím je možné přiřadit údaje, vyžívání webové prezentace a interakce napříč několika zařízeními pseudonymnímu ID uživatele a tak zanalyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají ve Vašem počítači a umožňují analýzu Vašeho používání webové prezentace.
 • 4.4.2 Informace vytvořené prostřednictvím cookies o Vašem využívání našich webových prezentací se zpravidla přenášejí na server společnosti Google do USA a tam se ukládají. Vzhledem k tomu, že je na našich webových prezentacích aktivována anonymizace IP, je však v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech EHS Vaše IP adresa společností Google předem zkrácena. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenášena plná IP adresa a tam zkrácena. IP adresa zjištěná v rámci služby Google Analytics z Vašeho prohlížeče se nespojuje s jinými údaji společnosti Google. Google bude používat tyto informace pro vyhodnocení Vašeho používání webové prezentace, sestavení zpráv o aktivitách na webové stránce a pro poskytování dalších služeb provozovateli webové prezentace spojených s používáním webové prezentace a internetu.
 • 4.4.3 Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci případně využívat v plném rozsahu veškeré funkce webové prezentace. Kromě toho můžete zabránit zjišťování dat prostřednictvím cookies a dat vztahujících se na Vaše používání webové prezentace (vč. Vaší IP adresy) pro společnost Google a rovněž zpracování těchto dat společností Google tím, že si na níže uvedeném odkazu (tools.google.com) stáhnete a nainstalujete doplňky Add-On do prohlížeče. Cookies v režimu opt-out zabraňují budoucímu zaznamenávání Vašich údajů při návštěvě příslušné webové prezentace. Za účelem zabránit shromažďování údajů ze strany Universal Analytics napříč různým zařízením musíte provést tzv. opt-out na všech používaných systémech.
 • 4.4.4 Užívání nástroje Google Analytics je založené na našem oprávněném zájmu na vzhledu uzpůsobeném potřebám, statickém vyhodnocení a účinné reklamní prezentaci našich webových prezentací. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

4.5 Google AdWords

 • 4.5.1 Nabídku nástroje Google AdWords (vč. Google AdWords Remarketing) využíváme k tomu, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. Google AdWords) na externích webových prezentacích upozornili na naše nabídky. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní jsme schopni zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Tento nástroj používáme k tomu, abychom Vám prezentovali reklamu, která odpovídá Vašim zájmům, abychom naší webovou prezentaci učinili pro Vás zajímavější a dosáhli přiměřeného výpočtu reklamních nákladů.
 • 4.5.2 Společnost Google poskytuje tyto reklamní prostředky přes tzv. „Ad server“. K tomuto účelu využíváme soubory Ad-server-cookie, pomocí kterých lze měřit určité parametry k měření úspěchu, jako např. zobrazení reklam nebo počet kliknutí uživateli. Pokud se na naší webové prezentaci ocitnete prostřednictvím reklamy společnosti Google, nástroj Google AdWords uloží cookie na Vašem PC. Tyto cookies zpravidla pozbývají platnosti po uplynutí 90 dnů a mají sloužit k tomu, aby došlo k Vaší osobní identifikaci. K tomuto cookie jsou zpravidla jako analytické hodnoty ukládány tzv. Unique-Cookie-ID, počet reklamních impresí (Ad-Impressions) na každé umístění (Frequency), poslední imprese (relevantní pro tzv. Post-View-Conversions) i informace v režimu opt-out (označení, že uživatel již nechce být oslovován).
 • 4.5.3 Tyto cookies umožňují společnosti Google identifikovat Váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové prezentace zákazníka nástroje AdWords a pokud platnost cookie uloženého na jeho počítači ještě nevypršela, společnost Google a zákazník mohou rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a že byl na tuto stránku přesměrován. Každému zákazníkovi nástroje AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies tak nelze vysledovat přes webovou prezentaci zákazníků nástroje AdWords. V rámci uvedených reklamních opatření neshromažďujeme a nezpracováváme osobní údaje. Společnost Google nám dává k dispozici pouze statistická vyhodnocení. Na základě těchto vyhodnocení jsme schopni rozpoznat, jaká z použitých reklamních opatření jsou zvlášť efektivní. Další údaje vyplývající z použití reklamních prostředků nezískáváme, zejména nemůžeme identifikovat uživatele na základě těchto informací.
 • 4.5.4 Používání nástroje Google AdWords se vykonává na základě právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR jako souhlas dotyčné osoby. V případě, že se rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj Google AdWords shromažďoval osobní údaje, je možné ho deaktivovat prostřednictvím odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely personalizace přímo na stránce, kde se Vám po načtení stránky zobrazí Nastavení souborů cookies. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které se uskutečnilo na základě získaného souhlasu.

4.6 DoubleClick společnosti Google

 • 4.6.1 Naše webové prezentace využívají nástroje DoubleClick společnosti Google. Nástroj DoubleClick využívá cookies, aby došlo k aktivaci reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení zpráv o úspěšnosti kampaně nebo, při aktivaci funkce Frequency Capping, k zamezení toho, aby se uživateli zobrazovaly totožné reklamy vícekrát. Přes tzv. cookie-ID společnost Google zaznamenává, které reklamy v kterém prohlížeči jsou aktivovány, a může tak zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému zobrazování těchto reklam. Nástroj DoubleClick může navíc pomocí tzv. cookie-ID zaznamenat tzv. konverze (Conversions), které se vztahují k reklamním dotazům. To je případ tehdy, kdy uživatel shlédne reklamu DoubleClick a později prostřednictvím stejného prohlížeče spustí webovou prezentaci zadavatele reklam a tam něco zakoupí. Podle vyjádření společnosti Google neobsahují cookies DoubleClick žádné osobní informace.
 • 4.6.2 Z důvodu použití nástrojů AdWords a DoubleClick společnosti Google Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Google a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Zapojením nástroje DoubleClick získá Google informace o tom, že došlo k načtení příslušné části naší internetové prezentace nebo že bylo kliknuto na naší reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u jedné ze služeb společnosti Google, Google může Vaší návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste v Googlu zaregistrován(a) nebo nejste na Googlu přihlášen(a), existuje možnost, že Google zjistí a uloží Vaší IP adresu.
 • 4.6.3 Další informace týkající se nástroje DoubleClick společnosti Google najdete na adrese https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ a všeobecné informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/.

4.7 Účasti na Google AdWords a DoubleClick můžete zabránit různými způsoby:

 • 4.7.1 příslušným nastavením Vašeho prohlížeče; zejména potlačení cookies třetí strany vede k tomu, že se Vám nebudou zobrazovat reklamy třetích stran;
 • 4.7.2 deaktivací cookies pro tzv. Conversion-Tracking nastavením Vašeho prohlížeče tak, aby došlo k blokaci cookies z domény „https://ads.google.com/home/“, https://adssettings.google.com, přičemž se toto nastavení vymaže, jakmile smažete cookies;
 • 4.7.3 deaktivací reklam poskytovatelů služeb odpovídajících zájmům uživatelů, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to přes odkaz http://www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení vymaže, jakmile smažete cookies;
 • 4.7.4 trvalou deaktivací Ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese http://www.google.com/settings/ads/plugin. Poukazujeme na to, že v tomto případě nebude případně možné v plném rozsahu využívat veškeré funkce této nabídky.

4.8 Využívání DoubleClick by Google je na základě právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR jako souhlas dotyčné osoby. V případě, že se rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj DoubleClick by Google shromažďoval osobní údaje, je možné ho deaktivovat prostřednictvím odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely personalizace přímo na stránce, kde se Vám po načtení stránky zobrazí Nastavení souborů cookies.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek

 • 4.9.1 Naše webové prezentace využívají dále nástroje AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek:
 • 4.9.2 Tyto nástroje využívají cookies, aby došlo k aktivaci reklam relevantních pro uživatele, ke zlepšení zpráv o úspěšnosti kampaně či k zamezení toho, aby se uživateli zobrazovaly totožné reklamy vícekrát. Přes tzv. cookie-ID tyto nástroje zaznamenávají, které reklamy v kterém prohlížeči jsou aktivovány, a mohou tak při aktivaci funkce Frequency Capping zabránit tomu, aby došlo k vícenásobnému zobrazení těchto reklam. Podle vyjádření třetích stran neobsahují cookies nástrojů žádné osobní informace.
 • 4.9.3 Z důvodu použití nástrojů Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem dané třetí strany. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití těchto nástrojů a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Zapojením těchto nástrojů získají třetí strany informace o tom, že došlo k načtení příslušné části naší internetové prezentace nebo že bylo kliknuto na naší reklamu.
 • 4.9.4 Používání nástrojů AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek probíhá na základě právního základu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR jako souhlas dotyčné osoby. V případě, že se rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroje AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek shromažďovaly osobní údaje, je možné je deaktivovat přímo na stránce, kde se Vám po načtení stránky zobrazí Nastavení souborů cookies. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování údajů, které se uskutečnilo na základě získaného souhlasu.
 • 4.9.5 Další informace týkající se nástrojů uvedených v tomto bodě najdete na adresách https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Účasti na službách AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista a Sizmek můžete za-bránit různými způsoby:

 • 4.10.1 příslušným nastavením Vašeho softwaru prohlížeče, přičemž zejména potlačení cookies třetí strany vede k tomu, že se Vám nebudou zobrazovat reklamy třetích stran;
 • 4.10.2 deaktivací cookies pro tzv. Conversion Tracking nastavením prohlížeče tak, aby došlo k zablokování cookies na doménách www.appnexus.com, www.themig.com, site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com;
 • 4.10.3 deaktivací reklam poskytovatelů služeb odpovídajících zájmům uživatelů, které jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“, a to přes odkaz https://www.aboutads.info/choices, přičemž se toto nastavení vymaže, jakmile smažete cookies;
 • 4.10.4 trvalou deaktivací ve Vašich prohlížečích Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na adrese https://www.google.com/settings/ads/plugin. Poukazujeme na to, že v tomto případě nebude případně možné využívat veškeré funkce této webové prezentace.

4.11 Facebook Custom Audiences

 • 4.11.1 Naše webové prezentace dále využívají remarketingové funkce „Custom Audiences” společnosti Facebook Inc., se sídlem 1601 South California Avenuw, Palo Alto, CA 94304, Spojené státy. Pomocí této funkce se uživatelům našich webových prezentací v rámci jejich návštěvy sociální sítě Facebook nebo jiných webových prezentací využívajících stejnou metodu mohou zobrazovat reklamy vztahující se na jejich konkrétní zájmy („Facebook-Ads“). Tento nástroj používáme k tomu, abychom Vám mohli prezentovat reklamu, která odpovídá Vašim zájmům a abychom naše webové prezentace učinili pro Vás atraktivnější.
 • 4.11.2 Z důvodu použití marketingového nástroje Váš prohlížeč vytvoří automaticky přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které jsou shromážděny na základě použití tohoto nástroje společností Facebook a proto Vám poskytujeme informace dle aktuálního stavu našich vědomostí: Zapojením funkce Facebook Custom Audiences získá Facebook informace o tom, že došlo k načtení příslušné webové prezentace našeho internetového vystoupení nebo bylo kliknuto na naší reklamu. Pokud jste zaregistrován(a) u jedné ze služeb společnosti Facebook, Facebook může Vaší návštěvu přiřadit k Vašemu účtu. I když nejste na Facebooku zaregistrován(a) nebo nejste na Facebooku přihlášen(a), existuje možnost, že Facebook zjistí a uloží Vaší IP adresu a další identifikační znaky.
 • 4.11.3 Deaktivace funkce „Facebook Custom Audiences“ je možná přes příslušné nastavení Vašeho prohlížeče nebo pro přihlášené uživatele prostřednictvím stránky https://www.facebook.com/settings.
 • 4.11.4 Využívání nástroje Facebook Custom Audiences se provádí na základě právního základu podle čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR jako souhlas dotyčné osoby. V případě, že se rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj Facebook Custom Audiences shromažďoval osobní údaje, je možné ho deaktivovat prostřednictvím odvolání souhalsu se zpracováním osobních údajů pro účely personalizace přímo na stránce, kde se Vám po načtení stránky zobrazí Nastavení souborů cookies. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování údajů, které se uskutečnilo na základě získaného souhlasu.
 • 4.11.5 Bližší informace o zpracování údajů ze strany Facebooku jsou k dispozici na stránce https://www.facebook.com/about/privacy.

4.12 LinkedIn Insight Tag

 • 4.12.1 Naše webové stránky používají funkci LinkedIn Conversation Tracking and Insight Tag od LinkedIn Corporation, Sunnyvale, CA 94085, USA. Pomocí nich se můžou uživatelům naší webové stránky v rámci návštěvy LinkedIn nebo jiných webových stránek používajících stejnou metodu zobrazovat reklamní inzeráty relevantní pro příslušné zájmy. Tento nástroj používáme na to, abychom Vám zobrazovali reklamu, která je pro Vás zajímavá, a na zajímavé ztvárnění našich webových stránek.
 • 4.12.2 Na základě použitého marketingového nástroje navazuje Váš prohlížeč automaticky přímé spojení se serverem společnosti LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů, které společnost LinkedIn na základě využívání tohoto nástroje shromažďuje, a proto Vás informujeme v souladu s tím, co nám je známé: Začleněním LinkedIn Insight získává společnost LinkedIn informace o tom, že jste vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové nabídky nebo jste klikli na náš inzerát. Pokud jste registrovaní v nějaké službě LinkedIn, dokáže LinkedIn příslušnou návštěvu přiřadit k Vašemu kontu. I když nejste registrovaní ve společnosti LinkedIn, resp. pokud jste se nepřihlásili, i tak existuje možnost, že LinkedIn zjistí a uloží Vaši IP adresu a další identifikační znaky.
 • 4.12.3 Deaktivovat funkci “LinkedIn Insight Tag“ je možné příslušným nastavením Vašeho prohlížeče, resp. přihlášení uživatelé tak můžou učinit na adrese https://www.linkedin.com/psettings/advertising.
 • 4.12.4 Používání nástroje LinkedIn Insight Tag se děje na základě právního základu podle čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení o GDPR jako souhlas dotyčné osoby. V případě, že se rozhodnete, že nechcete, aby o Vás nástroj LinkedIn Insight Tag shromažďoval osobní údaje, je možné ho deaktivovat prostřednictvím odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely personalizace přímo na stránce, kde se Vám po načtení stránky zobrazí Nastavení souborů cookies. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování údajů, které se uskutečnilo na základě získaného souhlasu.
 • 4.12.5 Další informace o zpracování údajů společností LinkedIn najdete na stránce https://www.linked.com/legal/cookie-policy a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.13 YouTube

 • 4.13.1 Používáme videoplatformu “YouTube“ společnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, California, USA, společnosti Google Inc., abychom zabezpečili zajímavou a konzistentní prezentaci videoobsahu na našich webových stránkách, která je nezávislá na Vašem koncovém zařízení. Zaznamenáváme a ukládáme videa, která jste si na YouTube přehráli, abychom Vám mohli poskytnout službu na míru. Činíme to v rozšířeném režimu ochrany osobních údajů. V případě, že se rozhodnete, že nechcete, aby o Vás platfroma YouTube shromažďovala osobní údaje, je možné to deaktivovat prostřednictvím odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely personalizace přímo na stránce, kde se Vám po načtení stránky zobrazí Nastavení souborů cookies. V případě, že jste souhlas se zpracováním vyjádřili, budou Vaše osobní údaje v rozsahu, například IP adresa, odkazová stránka, informace o zařízení, načtené video přenesené na platformu YouTube.
 • 4.13.2 Vaše osobní údaje budou vymazané v momentě, kdy nebudou potřebné k dosažení účelu jejich zpracování.
 • 4.13.3 Vaše osobní údaje se zpracovávají na zákaldě právního základu podle čl. 6, odst. 1 písm. a) Nařízení o GDPR jako souhlas dotyčné osoby. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování údajů, které se uskutečnilo na základě získaného souhlasu.
 • 4.13.4 Na zpracování údajů společností YouTube nemáme žádný vliv.
 • 4.13.5 Další informace o zpracovávání údajů společností YouTube najdete na stránce https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.4.14 Cookies

 • 4.14.1 Naše webové prezentace využívají kromě cookies uvedených v bodech 4.4 až 4.11 i další cookies. V případě cookies se jedná o malé textové soubory, které jsou lokálně ukládány do mezipaměti Vašeho prohlížeče. Následně uvedené cookies používáme jen proto, abychom zajistili provádění a poskytování Vámi užívané služby, a to dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem o zpracování údajů spočívá při tom v optimalizaci nastavení webové prezentace pro Vámi používané koncové zařízení a v přizpůsobení uživatelských ploch. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, využijte prosím výše uvedených kontaktních údajů. Naše webové prezentace využívají tyto druhy cookies, jejichž rozsah a funkčnost jsou následně vysvětleny:
  – dočasné (tranzientní) cookies (viz 4.12.2)
  – neustále přítomné (perzistentní) cookies (viz 4.12.3).
 • 4.14.2 Dočasné cookies jsou automaticky smazány, jakmile zavřete prohlížeč. K nim patří zejména cookies první strany (tzv. session-cookies). Tyto cookies ukládají tzv. session-ID, s kterým je možné přiřadit různý dotaz Vašeho prohlížeče konkrétnímu pobytu na internetové stránce. Tímto způsobem je možné Váš počítač identifikovat, jakmile se vrátíte na naší webovou prezentaci. Cookies první strany (session-cookies) jsou smazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
 • 4.14.3 Perzistentní cookies jsou po určité době automaticky vymazány, přičemž se tato doba liší v závislosti na typu cookies. Cookies můžete v bezpečnostním nastavení prohlížeče kdykoli vymazat.
 • 4.14.4 Vaše nastavení prohlížeče můžete konfigurovat dle vlastního přání a například zamítnout aktivaci cookies třetí strany nebo všech cookies. Poukazujeme na to, že v tomto případě eventuálně nebudete moci využívat všechny funkce naší webové prezentace.

5 Shromáždění a zpracování dobrovolně poskytnutých údajů

5.1 Shromažďujeme a využíváme osobní údaje, které nám byly poskytnuty dobrovolně v rámci interakcí se zákazníky, dodavateli a jinými obchodními partnery (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo našich webových prezentací).
Tyto údaje zpracováváme k těmto účelům:

5.1.1 Pro účely plnění smluvních vztahů, zpracování dotazů, objednávek či požadavků a provedení předsmluvních opatření potřebujeme Vaše osobní údaje (např. příjmení, jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa, datum narození, telefonní číslo, pracovní pozice a údaje o bankovním spojení). Účely zpracování osobních údajů jsou založeny na zamýšleném obchodním vztahu. Tyto údaje shromažďujeme, abychom Vám mohli poskytovat příslušné služby nebo abychom plnili smluvní vztah s Vámi. Právním základem je v této souvislosti čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

5.1.2 K účasti na digitálních událostech (“eventové nabídky“) požadujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, název společnosti, telefon, e-mail, zařazení v rámci profesní skupiny, země, jazyk, záznam z účasti. Zpracování Vašich osobních údajů slouží pro účely poskytnutí a realizace požadované nabídky. Kromě toho ukládáme Vaši účast na digitální události, kterou jste si zarezervovali a zúčastnili se jí, abychom Vám poskytli službu na míru i po skončení události. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas na základě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR. Svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů v souvislosti s účastí na našich digitálních událostech máte možnost kdykoli odvolat. V tomto případě se však nebudete moci už zúčastnit dané digitální události. Všechny osobní údaje uložené v průběhu registrace nebo účasti na naší digitální události budou v tomto případě vymazané, pokud jiné účely nebo zákonné lhůty uchování nebrání vymazání.

5.1.3 Vaše údaje používáme také k analytickým a statistickým účelům, stejně tka k reklamním účelům a průzkumům mezi zákazníky, abychom Vám poskytli informace o našich produktech, službách a událostech, zejména poštovní cestou nebo formou e-mailových zpravodajů nebo na základě přímého kontaktu např. přes SMS nebo telefon. Příslušným právním základem jsou naše oprávněné zájmy na optimalizaci nabídek dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR o reklamních opatření, která se Vás týkají. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, využijte prosím výše uvedených kontaktních údajů. Proti užívání Vašich údajů k reklamním účelům můžete kdykoliv vznést námitku. Podrobné informace o Vašem právu vznést námitku v bodu 7 těchto zásad ochrany osobních údajů.

5.1.4 Pokud nás místně platné zákony v jednotlivých zemích zavazují k tomu, že pro zmíněná reklamní opatření musíme předem získat Váš souhlas, samozřejmě tak učiníme. Právním základem pro zpracování Vašich údajů je Váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Váš souhlas můžete kdykoli odvolat. Pro tento účel nás kontaktujte pod jednou z výše uvedených kontaktních možností nebo postupujte podle příslušných pokynů uvedených v našich reklamních zprávách. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, které proběhlo na základě původně uděleného souhlasu.

6 Předání Vašich údajů třetím stranám

K předání Vašich osobních údajů bez Vašeho výslovného souhlasu dochází pouze v následujících případech:

6.1 Z důvodu trestního řízení a jiných právních procesůJe-li to zapotřebí pro objasnění protiprávního užívání našich služeb nebo pro účely trestního řízení, osobní údaje poskytneme orgánům činným v trestním řízení a případně poškozeným třetím stranám. To se ovšem stává jen v případě, kdy existují konkrétní důkazy pro nezákonné jednání či zneužití. Předání údajů se může uskutečnit i tehdy, pokud to slouží prosazování podmínek užívání nebo jiných dohod a úmluv. Kromě toho jsme zákonem povinni poskytovat určitým veřejným orgánům informace na vyžádání. Jedná se o orgány činné v trestním řízení, úřady, které stíhají přestupky ukládáním finančních pokut a finanční orgány.Předávání těchto údajů probíhá na základě našeho oprávněného zájmu na boji proti zneužití údajů, stíhání trestných činů a zajišťování, uplatňování a prosazování nároků, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V případě, že potřebujete další informace týkající se zvážení zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, obraťte se prosím na jednu z výše uvedených kontaktních možností.

6.2 ZpracovateléPři poskytování služeb se musíme spoléhat na smluvně zavázané externí firmy a poskytovatele služeb („zpracovatelé k“). V takových případech předáváme osobní údaje těmto zpracovatelům, aby jim bylo umožněno další zpracování údajů. Osobní údaje předáváme i jiným společnostem skupiny Geberit. Tyto zpracovatele pečlivě vybíráme a pravidelně kontrolujeme. Zpracovatelé smí údaje používat výhradně k námi stanoveným účelům a navíc jsou smluvně zavázání k tomu, aby s Vašimi údaji hospodařili výhradně v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a platnými předpisy na ochranu osobních údajů.Konkrétně využíváme služeb zejména těchto zpracovatelů :

 • 6.2.1 jiné společnosti ve skupině Geberit se sídlem ve Švýcarsku, a to pro účely centrální správy zákazníků a vyřizování zakázek
 • 6.2.2 jiné společnosti ve skupině Geberit se sídlem ve Švýcarsku, a to pro účely poskytování centrálních IT služeb pro jiné společnosti ve skupině
 • 6.2.3 poskytovatelé logistických služeb pro expedování Vámi objednaných výrobků, marketingových dokumentů nebo jiných předmětů na Vaši adresu
 • 6.2.4 poskytovatelé platebních služeb k vyřizování případných plateb mezi námi a zákazníkem
 • 6.2.5 poskytovatelé služeb v rámci montážních prací nebo poskytovatelé poprodejních služeb
 • 6.2.6 poskytovatelé služeb pro rozesílání zpravodajů nebo k provádění průzkumů mínění mezi zákazníky
 • 6.2.7 poskytovatelé IT služeb pro zajištění softwaru a hardwaru a také k provádění údržbářských prací.
 • 6.2.8 poskytovatelé softwaru k využívání komunikačních nabídek a realizaci nabídek událostí.

Poskytování údajů zprostředkovatelům, kteří v měně provozovatele vykonávají zpracování osobních údajů, se činí na základě čl. 28 ods. 1 Nařízení GDPR.

6.3 Přenos osobních údajů do třetích krajin

6.3.1 Vaše osobní údaje můžeme přenášet důvěryhodným poskytovatelům služeb v třetích zemích. Třetí země jsou země, které se nacházejí mimo Evropskou Unii (EU) anebo Evropský hospodářský prostor (EHP). Spolupracujeme jen s poskytovateli služeb, kteří nám mohou poskytnout vhodné záruky zabezpečení Vašich osobních údajů, a kteří mohou zaručit, že Vaše osobní údaje budou zpracované v souladu s přísnými evropskými normami ochrany údajů. Kopii těchto vhodných záruk je možné zkontrolovat v našich provozovnách.

6.3.2 Přenášení Vašich osobních údajů do třetích zemí se bude dít na základě tak zvaného rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti, nebo, pokud takové rozhodnutí existuje, tak se tento proces bude vykonávat na základě tak zvaných standardních smluvních doložek, které vydala Evropská komise. V tomto případě nelze vyloučit, že osobní údaje přenášíme poskytovatelům služeb v USA.

7 Vaše práva

7.1 S ohledem na Vaše osobní údaje, které zpracováváme, máte níže popsaná práva. Pro účely výkonu svých práv adresujte prosím veškeré písemné žádosti na jednu z výše uvedených kontaktních údajů nebo na následující e-mailovou adresu: dataprotection@geberit.com.

7.2 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo nás kdykoliv požádat o přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu čl. 15 GDPR.

7.3 Právo na opravu nebo výmaz

Máte právo požádat nás o výmaz Vašich osobních údajů, a to za předpokladů uvedených v čl. 17 GDPR. Tyto předpoklady počítají zejména s právem na vymazání údajů, pokud osobní údaje nejsou déle potřebné k účelům, ke kterým byly nashromážděny nebo jinak zpracovány. Uplatnění tohoto práva je dle čl. 17 odst. 3 GDPR omezené, a to obzvlášť v případě, kdy Vaše údaje potřebujeme k plnění právních povinností nebo k prosazení právních nároků.

7.4 Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo požádat nás o omezení zpracování údajů dle ustanovení čl. 18 GDPR. Toto právo máte zejména tehdy, pokud je přesnost osobních údajů mezi Vámi a námi sporná, a to na dobu, kterou si vyžaduje ověření přesnosti a také v případě, že při existujícím právu na vymazání údajů požadujete namísto vymazání omezení zpracování těchto údajů; dále to platí pro případ, že údaje již nebudou déle potřebné pro naše účely a Vy je ovšem budete potřebovat k uplatňování, vykonávání nebo obhajování právních nároků a pokud je úspěšné podání námitky mezi námi a Vámi stále sporné. Pokud bylo zpracování Vašich údajů příslušně omezeno, smí se údaje zpracovat jen ve výjimečných případech, například pokud jste k tomu udělil(a) souhlas nebo pokud je to nezbytné k prosazování právních nároků.

Na základě článku 22 Nařízení GDPR máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování a které má právní účinky, které se Vás týkají nebo Vás významně ovlivňují.

7.5 Právo na přenosnost osobních údajů

Podle čl. 20 všeobecného nařízení o ochraně údajů máte právo od nás požadovat to, abychom Vám osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, dodali ve strukturovaném, obvyklém a strojově čitelném formátu. Přitom je kromě toho potřebné to, aby zpracování údajů bylo založené na Vašem souhlasu na zákaldě čl. 6, odst. 1, písm. a) Nařízení GDPR, a aby takové zpracování probíhalo automatizovanými způsoby.

7.6 Právo na podání stížnosti na příslušném orgánu pro ochranu osobních údajů

Jako dotyčná osoba máte právo na podání stížnosti na orgánu, zejména v členském státě Vašeho místa pobytu, Vašeho pracoviště nebo místa předpokládaného porušení. Právo na podání stížnosti můžete uplatnit v případech, ve kterých se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, porušuje platnou legislativu týkající se ochrany osobních údajů, a to na adrese Úřadu pro ochranu osobních údajů - https://www.uoou.cz/. V případě podání návrhu elektronickou formou je potřebné, aby splňoval správné náležitosti.

7.7 Pro uplatnění Vašich práv se s Vaším písemným požadavkem obraťte na kontaktní místa nebo na následující e-mailovou adresu: dataprotection@geberit.com.

8 Vymazání Vašich údajů

Obecně platí, že Vaše osobní údaje vymažeme nebo anonymizujeme, jakmile nebudou déle potřebné k účelům, pro které jsme je dle výše uvedených bodů nashromáždili či použili. V případě, že se údaje musí archivovat ze zákonných důvodů, budou zablokovány. Údaje poté nebudou k dispozici k dalšímu použití. Pokud si přejete další informace týkající se našich lhůt pro vymazání a archivaci, obraťte se prosím na odpovědnou osobu uvedenou v bodě 2 pod tam uvedenými kontaktními údaji.

Pokud požadujete více informací o lhůtách zpracování Vašich osobních údajů, najdete je na webovém sídle nebo osobně na adrese provozovatele Geberit spol. s r. o., Sokolovská 2408/222, 190 00 Praha 9.

9 Změny účelu

Zpracování Vašich osobních údajů k jiným nežli popsaným účelům se uskuteční jen tehdy, pokud to právní předpis dovoluje nebo pokud jste souhlasil(a) s pozměněným účelem zpracování údajů. V případě dalšího zpracování k jiným účelům, než jsou ty, pro které byly údaje původně shromážděny, budeme Vás o těchto jiných účelech informovat před dalším zpracování a poskytneme Vám všechny další příslušné informace.

10 Automatizované rozhodování nebo profilování

K dosažení rozhodnutí nevyužíváme automatizovaných procesů zpracování údajů – včetně profilování.