Zásady ochrany osobních údajůa oznámení o ochraně osobních údajů pro zákazníky, dodavatele a jiné obchodní partnery

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Účelem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů je informovat uživatele online služeb společnosti Geberit, konkrétně webových stránek Geberit (dále jen “webové stránky“) - a také zákazníky, dodavatele a další obchodní partnery – o tom, jak společnosti Geberit v EU, EHP, Švýcarsku, Velké Británii zpracovávají osobní údaje. Vzhledem k tomu se na vás nemusí vztahovat všechny aspekty těchto informací.

Osobní údaje v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů jsou veškeré údaje, které se týkají nebo mohou týkat vaší osoby, jako je vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa.

Správcem odpovědným za zpracování vašich osobních údajů je společnost Geberit spol s r.o., Sokolovská 2408/222, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha.

Naše oddělení ochrany osobních údajů, včetně pověřence pro ochranu osobních údajů, můžete kontaktovat na adrese dataprotection@geberit.com nebo na naší poštovní adrese s doplňující informací “ochrana osobních údajů“.

Pokud si přejete důvěrnou schůzku výhradně s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů, použijte prosím následující kontaktní údaje: gdpr.cz@geberit.com.

1. Automatizovaný sběr a zpracování na webových stránkách Geberit

Naše webové stránky používají níže popsané technologie a nástroje. Pokud jsou tyto technologie a nástroje volitelné a vy si nepřejete je používat, uvádíme u příslušného nástroje různé možnosti a nastavení, kterými lze jejich používání zabránit.

2.Shromažďování a zpracování dobrovolně poskytnutých údajů

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám zákazníci, dodavatelé a další obchodní partneři dobrovolně poskytnou v procesu interakce s námi (např. prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo našich webových stránek). Následující přehled vám poskytne informace o právních základech a účelech jednotlivých činností zpracování osobních údajů.

3. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MIMO NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY

Kromě našich webových stránek dochází v jednotlivých případech a v závislosti na vašich preferencích k dalšímu zpracování údajů třetími stranami, které naleznete zde.

4. Další zpracování osobních údajů, předávání údajů do třetích zemí, výmaz údajů

V jednotlivých případech, které naleznete níže, potřebujeme vaše údaje pro specifické, nestandardní zpracování údajů.

5. Vaše práva

V souvislosti s vašimi osobními údaji, které zpracováváme, máte nárok na níže uvedená práva. Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv, obraťte se s písemnou žádostí na výše uvedená kontaktní místa nebo na následující e-mailovou adresu: gdpr.cz@geberit.com.

Verze: listopad 2023