Právní informace

Jsme rádi, že jste navštívili naše stránky a projevili zájem o naše výrobky. Přečtěte si prosím následující upozornění.

Ochrana osobních údajů

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Nakládáme s vašimi osobními údaji, které nám svěřujete, s nejvyšší opatrností, přísně důvěrně a v souladu s požadavky zákona. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů vám poskytne transparentní informace o tom, jaké údaje shromažďujeme, zpracováváme a uchováváme a za jakým účelem.

Autorská práva

© Copyright Geberit. Všechna práva vyhrazena. Všechny texty, obrázky, grafiky, zvukové nahrávky, animované soubory, video soubory a jiná data, tak jako jejich rozmístění na webových stránkách, podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví.

Nesmějí se pro jakékoliv obchodní použití nebo účely rozšiřování kopírovat, upravovat či zpřístupňovat třetím stranám bez předchozího souhlasu firmy Geberit. Webové stránky mohou obsahovat obrázky, které podléhají autorským právům třetích stran.

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, podléhají ochranné známky na této webové stránce ochranným právům skupiny Geberit, včetně značek, názvů modelů, log a emblémů.

Licence

Úsilím společnosti Geberit bylo vytvořit inovativní a informativní webovou stránku. Je však nutné chápat, že společnost Geberit musí chránit své duševní vlastnictví, včetně svých patentů, ochranných známek a autorských práv. Prostřednictvím této webové stránky neposkytujeme licenční práva na použití duševního vlastnictví společností skupiny Geberit či duševního vlastnictví třetích stran, pokud to není výslovně dohodnuto jinak.

Odpovědnost

Geberit vytváří a aktualizuje obsah uvedený na svých webových stránkách s nejvyšší možnou péčí. Nemůžeme však nabídnout žádnou záruku, že zde zveřejněné informace jsou přesné, aktuální a úplné. Veškerá odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo z používání této webové stránky je, v rozsahu povoleném zákonem, vyloučena.

Toto omezení odpovědnosti neplatí v případě ohrožení života, zranění končetin a poškození zdraví nebo za škodu způsobenou v důsledku úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností ze strany společnosti Geberit.

Geberit nenese žádnou odpovědnost za technické fungování (zejména nepřítomnost virů) a obsah webových stránek třetích stran, na které existují odkazy na tomto webu.