Geberit a udržitelnost

Jako nadnárodní společnost specializující se na sanitu chce Geberit hrát vedoucí úlohu v transformaci směrem k udržitelnému průmyslu. Naše inovativní, vysoce kvalitní a trvanlivé sanitární výrobky mají pozitivní dopad na průmysl, společnost a životní prostředí. I díky tomu je Geberit ohodnocen mezi top 1 % světových společností v oblasti udržitelnosti.

Více než 30 let důsledně pracujeme na naší strategii udržitelnosti, a dbáme o ní po celou dobu životního cyklu výrobku. Tento závazek je důležitým prvkem dlouhodobého úspěchu společnosti. Jsme přesvědčeni, že největším příspěvkem k oběhovému hospodářství je neustálé stanovování nových standardů kvality a trvanlivosti výrobků.Výrobky Geberit se obvykle používají desítky let. Není neobvyklé, že jejich životnost přesahuje 50 let, například v případě potrubních systémů.

Výrobky Geberit se obvykle používají desítky let. K životnosti našich výrobků navíc významně přispívá dlouhodobá dostupnost náhradních dílů a zpětná kompatibilita nových výrobků.

Strategie udržitelnosti, ke které jsme se zavázali

Před více než 30 lety vypracovala společnost Geberit svou první environmentální strategii a zveřejnila konkrétní kroky vedoucí k jejímu naplnění. V průběhu let se tato strategie postupně rozšířila na komplexní strategii udržitelnosti.

Vychází z Agendy 2030 OSN a s ní souvisejícími 17 cíli udržitelného rozvoje.Společnost Geberit se zaměřuje zejména na cíle 6 “Čistá voda a sanitace“ a 11 “Udržitelná města a komunity“. Kromě toho významně přispívá k cílům “Důstojná práce a hospodářský růst“ (cíl č. 8) a “Průmysl, inovace a infrastruktura“ (cíl č. 9).

Přehledně

Kvalitní výrobky, které šetří zdroje

Environmentální prohlášení o produktu (EPD)

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) jsou důležitým zdrojem informací pro vlastníky budov, investory, obchodní partnery a další osoby s rozhodovací pravomocí. Poskytují informace o ekologické stopě stavebních výrobků a jsou založeny na podrobném posouzení životního cyklu.Výrobky s EPD třetích stran tvoří 34 % prodeje skupiny Geberit. Nabízíme proto širokou škálu výrobků pro budovy postavené v souladu s certifikačními systémy, jako jsou Minergie, DGNB, BREEAM nebo LEED.

Tipy a triky pro udržitelnější každodenní život

Spotřebovávejte méně vody

Tipy na úsporu vody

Žena točí kohoutkem a zkouší intenzitu a teplotu proudu vody. (© Geberit)

Vodu je dobré používat střídmě. Pomocí těchto šesti tipů výrazně snížíte spotřebu vody v koupelně.

Jak šetřit vodou?