Průmysl a stavba lodí S potrubními systémy Geberit

Agresivní média, nízké teploty a vysoké tlaky jsou jen některé z výzev, kterým čelí projektanti průmyslových potrubí. Nejen to, ale v několika případech se od nich vyžaduje i dodržovaní bezpečnostních opatření a přísných schvalovacích postupů, jako i zvládání časového tlaku a vynikající know-how.

Potrubní systémy pro mnoho médií a různých aplikací

Geberit Mapress z nerezové oceli v pivovaru

Geberit nabízí široký sortiment na použití v průmyslu:

 • Spolehlivé potrubní systémy na zásobování a kanalizaci
 • Desetiletí zkušeností a odborného poradenství pro průmyslové aplikace
 • Rychlá a bezpečná technologie spojování
 • Všechny relevantní certifikace
 • Údaje BIM pro Autodesk® Revit®

Vybraná média

Potrubí Geberit pro průmyslové plyny
 • Provozní, chladící a upravené vody
 • Požární voda
 • Mořská voda
 • Technické kapaliny
 • Pohonné látky a oleje
 • Nasycená pára
 • Inertní a průmyslové plyny

Typické oblasti použití

Potrubí Geberit pro průmyslové odvodnění
 • Strojírenství
 • Stavebnictví
 • Automobilový průmysl
 • Chemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Stavba lodí

Víceúčelový systém pro náročné úkoly

Vodoinstalatéři a sanitární projektanti se při plánovaní průmyslových potrubí často setkávají se složitými otázkami. Jestli už jde o kritická média, provozní parametry nebo normy a předpisy, které je třeba zohlednit, všechny tyto úvahy si vyžadují vysokou úroveň znalostí a odbornosti.

Průmyslové aplikace

Chemikálie a léčiva

Procesní voda, chladicí voda a demineralizovaná voda, stlačený vzduch, průmyslové plyny, hasicí systémy

Technické zařízení budov

Procesní voda, chladicí voda a demineralizovaná voda, stlačený vzduch, průmyslové plyny, technické kapaliny, hasicí systémy

Potravinářský průmysl

Potrubí pro pitnou vodu, nasycenou páru, průmyslové plyny, čisticí a dezinfekční prostředky

Automobilový průmysl

Procesní voda, chladicí voda a demineralizovaná voda, stlačený vzduch, průmyslové plyny, technické kapaliny, oleje a motorová paliva

Stavba lodí

Potrubí pro pitnou vodu, topení/chlazení, systémy strojovny, potrubí na mořskou vodu, hasicí systémy