Udržitelné budovy Normy a certifikáty

Certifikované standardy, jako jsou LEED, BREEAM nebo DGNB, zprůhledňují výkonnost budov v oblasti udržitelnosti. V tomto přehledu se dozvíte, co znamenají

Certifikační společnost hodnotí budovu na základě podrobného katalogu kritérií. Složení a váha kritérií se u jednotlivých značek liší. Většina z nich pracuje s bodovým systémem.

  • Posouzení nebo certifikace se vždy vztahuje na budovu, nikoli na jednotlivé výrobky.
  • Kromě environmentálních otázek, jako jsou požadavky budovy na elektrickou energii a teplo, emise nebo využití zdrojů, náklady životního cyklu, jsou pro certifikaci důležité také sociální aspekty (např. dostupnost), správa budovy, mobilita (spojení veřejnou dopravou) a okolí (zelené plochy).

Národní a mezinárodní značky

BREEAM, LEED a DGNB jsou tři nejdůležitější certifikační systémy pro udržitelné budovy na světě.

Na mezinárodní úrovni se prosadily tři normy: LEED, BREEAM a DGNB. V závislosti na trhu se přidávají důležité místní značky, například Minergie ve Švýcarsku, Well v Polsku a Skandinávii nebo NABERS a Green Stars v Austrálii.

BREEAM, LEED a DGNB v kostce

Jak výrobky Geberit přispívají k certifikaci?

Prostorově úsporný odvodňovací systém Geberit SuperTube

V závislosti na normě má každá kategorie (energetická bilance, voda, mobilita atd.) jinou váhu. Využívání zdrojů, včetně vody, je jednou z kategorií, které se obecně přikládá vyšší váha. Jedná se o splachovací systémy šetřící vodu, hygienu pitné vody, možnosti využití dešťové a šedé vody a efektivní likvidaci odpadních vod.

Společnost Geberit například díky své technologii splachování šetřící vodu přispívá k celkově vyšší udržitelnosti budovy. Geberit boduje také v kategorii “Materiál“ s výrobky z recyklovatelného materiálu (potrubní systémy z PP ) nebo s řešeními, která přispívají k vysoké míře úspory místa a materiálu, jako je například odvodňovací systém SuperTube .

EPD

Mezi výrobky Geberit s environmentálním prohlášením patří potrubní systém Geberit Silent-Pro.

Přímý vliv na přidělené body mají také tzv. environmentální prohlášení o produktu (EPD).

Poskytuje transparentní, kvantifikovaný a srovnatelný základ informací o ekologické stopě stavebních výrobků. Ve společnosti Geberit nyní výrobky s EPD tvoří 30 % prodeje.