Hygiena pitné vody Geberit Chráníme životy

Podceňovaný zdroj nebezpečí

Sprchy jsou možným zdrojem infekce legionellou

Bakterie legionelly žijí ve vodě a mohou způsobit “legionelózu“ (těžký zápal plic) nebo vysokou horečku (potiackou horečku). Podle studie provedené institutem Roberta Kocha (dostupné v němčině), nemoc způsobuje asi tolik úmrtí v Německu, kolik jich způsobí dopravní nehody (dostupné v němčině).

K infekci dochází například inhalací kapiček vody ve sprše. Zdroje nebezpečí vytvářejí i u pseudomonády a další mikrobi.

Biofilmy v pitné vodě

biofilmy v pitné vodě

Biofilmy se tvoří všude tam, kde proudí voda a domovní vodovod není výjimkou. Obvykle nepředstavují problém a nezhoršují kvalitu pitné vody. Zdravotní rizika vznikají pouze tehdy, když se bakterie mohou množit. Stojatá voda a teplota vody mezi 25 °C a 50 °C podporují množení bakterií. V praxi toto nebezpečí hrozí například v prázdných bytech, v místnostech, které se využívají pouze příležitostně, a ve slepých ramenech potrubí. Hygienickým problémům způsobeným nadměrným růstem bakterií lze spolehlivě předejít:

  • správné projektování a uvedení do provozu
  • správné používání
  • prevence proti stagnaci
  • eliminace nepříznivých teplot v rozsahu mezi 25 °C a 50 °C

Podceňované riziko: Legionella a pseudomonády

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Nakazit se může každý, kdo vdechne legionellu. To se může stát kdekoliv, kde se znečištěné kapky vody dostávají do vzduchu jako aerosoly - například pod sprchou nebo v proudu z vodovodní bakterie.

Legionelóza může vyvolat zápal plic. Často se však neidentifikuje jako příčina onemocnění. Z tohoto důvodu je počet nehlášených případů vysoký a význam onemocnění je podceňován. Totéž platí pro pseudomonády, které mohou způsobit gangrénu a vyvinout rezistenci vůči antibiotikům.

Naše pitná voda není sterilní, obsahuje mikroorganismy, které tvoří biofilmy. Ty obvykle nepředstavují žádný problém ani neovlivňují kvalitu pitné vody. Zdá se, že stabilní ekosystém má dokonce pozitivní vliv na kvalitu vody. Přesto mohou biofilmy tvořit živnou půdu pro zdraví nebezpečné zárodky.

Graf výskytu legionely v závislosti na teplotě

Graf ukazuje, jak se počet legionel za den zdvojnásobuje. Měření byla prováděna v prostředí bohatém na živiny ve srovnání s běžnou pitnou vodou. (© Geberit)

Prof. Dr. Hubert Hilbi a jeho výzkumná skupina na univerzitě v Curychu systematicky zkoumají růst legionel na objednávku společnosti Geberit.

S rostoucí teplotou se možnost výskytu legionel zvyšuje. Při teplotě 40 °C je nejvýšší pravděpodobnost jejího výskytu.

Norma VDI 6023-1 vyžaduje kompletní výměnu vody každých 72 hodin a teplotu studené vody nepřesahující 25 °C po vypuštění 3 litrů (oranžová čára na obrázku). V praxi však není vždy možné vyhnout se teplotám v kritickém rozmezí.

Interval proplachování v závislosti na teplotě

Křivka intervalu proplachování v závislosti na teplotě (© Geberit)

Na základě naměřených rychlostí množení lze vypočítat interval proplachování závislý na teplotě (modrá čárkovaná křivka). V souladu s normou VDI 6023-1 se předpokládá, že při teplotě 25 °C je dostatečný interval proplachování 72 hodin. Pro vyšší teploty se interval proplachování vypočítá adekvátně vůči teplotě. Výsledkem je například interval proplachování 46 h při 29 °C. Tímto způsobem lze zabránit zvýšenému riziku kontaminace i v případě, že voda není dostatečně studená. Také podle výzkumné zprávy DVGW, nevede krátkodobé zvýšení teploty na více než 25 °C bezprostředně k vysokým nálezům legionel.

Přehled všech aspektů

Problems and solutions in the installation of drinking water pipes
Klikněte na "i" a zjistěte více informací

Pro čerstvou pitnou vodu

Hygienický systém Geberit - pro čerstvou pitnou vodu (© Geberit)

Pokud jde o vytvoření efektivní koncepce řízení hygieny v budovách, společnost Geberit nabízí komplexní řešení, které splňuje všechny požadavky.

Cíl: Nabídnout řešení na míru pro udržení kvality pitné vody v každé sanitární instalaci a pro každý typ a četnost použití.

Normy a zákony

Zajištění kvality pitné vody v domovních instalacích je předmětem různých nařízení a norem. Na evropské úrovni upravuje směrnice 98/83/ES kvalitu vody určenou pro lidskou spotřebu. Sanitárni projektanti, vodoinstalatéři a provozovatelé jsou z právního hlediska v bezpečí, pokud dodržují podobné směrnice a předpisy pro jednotlivé země.

Směrnice 98/83/ES

Video

Optimální hygiena pitné vody (EN)

Zjistěte více o optimální hygieně pitné vody.

Hygiena pitné vody brožura

Veškeré technické informace najdete v online katalogu